Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2000/1-2.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

GAZDASÁG | ECONOMY

MENYHAY Imre Vállalkozás, gazdálkodás, etika és társadalmi szereptévelygések
GIDAI Erzsébet A jövőkutatás feladatai és gondjai
NAGY Pongrác A magyarországi pénzpolitika – 1989-1999

TÁRSADALOM ÉS POLITIKA | SOCIETY AND POLITICS

AVAR László Vázlatok a magyarországi iparkamarák és érdekképviseletek történetéhez

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS | INTERNATIONAL VISITATION

HAJDÚ-MOHAROS József A régiók Európája és Magyarország

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
„Prognózis 2000” Alapítvány

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
GIDAI Erzsébet