Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2000/3-4.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

GAZDASÁG | ECONOMY

NAGY Pongrác Jövedelempolitika Magyaroszág a rendszerváltás óta
MENYHAY Imre Gazdasági racionalizmus és a szándékolt eredményesség megfordítása
LAKATOS Gyula Az amortizáció és az értékcsökkenési leírás problémái a magyar gazdaságban 1950-1974 között

TÁRSADALOM ÉS POLITIKA | SOCIETY AND POLITICS

RÉTVÁRI László Természeti erőforrások: A (tudomány-) politika hullámverésében
KISS Krisztina A települési önkormányzatok gazdálkodása és fejlődésük várható irányai

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS | INTERNATIONAL VISITATION

LENTNER Csaba A magyar mezőgazdaság jövőképe pénzügypoltikai szempontból
GAZDAG László Globalizáció, korszakváltás és hazánk esélyei
BALÁZS Judit A növekedés korlátai: afrikai gazdasági viszonyok a 19. században

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
„Prognózis 2000” Alapítvány

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
GIDAI Erzsébet