Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2001/1-4.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

GAZDASÁG | ECONOMY

MENYHAY Imre Melyik az igazi?
LENTNER Csaba Az önálló pénzügypolitika esélyei a Kárpát-medencében – a globalizáció idején
GAZDAG László A Keynes-galaxistól a Friedman-galaxisig

TÁRSADALOM ÉS POLITIKA | SOCIETY AND POLITICS

KŐRÖSI Mária A magyar politikai földrajz Gróf Teleki Pál és a politikai földrajz
FECSKE Mihály Az egészségügy néhány makroösszefüggése
KARNER Tamásné Magyarország lakosságának egészségi állapota az externáliák tükrében

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS | INTERNATIONAL VISITATION

MÁRTON Lidia A közszolgálati műsorszolgáltatás finanszírozása az EU versenyszabályainak tükrében

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
„Prognózis 2000” Alapítvány

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
GIDAI Erzsébet