Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2002/1.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

GAZDASÁG | ECONOMY

EŐRI Teréz Hazánk mezőgazdaságának alakulása az utóbbi fél évszázadban, különös tekintettel a nyugati régiókra
LENTNER Csaba A magyar lízingpiac sajátosságai és fejlődésének lehetséges irányai
SAMU Mihály A jog és a gazdaság
CZIKE László Az államadósság növekedése

TÁRSADALOM ÉS POLITIKA | SOCIETY AND POLITICS

RÉTVÁRI László Természeti erőforrások a (tudomány)politika hullámverésében
HERCZEG János A magyar egészségügy privatizációjának sajátosságai

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS | INTERNATIONAL VISITATION

FÁBIÁN Attila A piaci liberalizáció feltételei Kelet- és Délkelet-Európában

KÖNYVSZEMLE | BOOK REVIEW

FONDA Ferenc A gazdaságtudomány szilánkjai
FONDA Ferenc Értékek és mértékek

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
„Prognózis 2000” Alapítvány

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
GIDAI Erzsébet