Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2002/2.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

GAZDASÁG | ECONOMY

GAZDAG László A „hiányzó egyenlet” probléma
RÉTVÁRI László Természetierőforrás-hasznosítás és környezetvédelem Nyugat-Magyarországon
CZIKE László A magyar rendszerváltás tizenkét évének politikai gazdaságtana

TÁRSADALOM | SOCIETY

BALÁZS Judit A bűnözéstől a szervezett bűnözésig
PÁPAI Erzsébet A társadalmi tőke mint versenytényező

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS | INTERNATIONAL VISITATION

KALMÁR Gabriella Egészségügyi kérdések az Európai Unióban és Magyarországon

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
„Prognózis 2000” Alapítvány

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
GIDAI Erzsébet