Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2003/1.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

GAZDASÁG | ECONOMY

EŐRI Teréz A XXI. század mezőgazdaságának stratégiái
LENTNER Csaba A „magyar modell” nemzetközi és hazai összefüggésrendszere, fenntarthatóságának esélyei
AMBRUS Attiláné Folytatódik-e a HUF felértékelődése?

TÁRSADALOM ÉS POLITIKA | SOCIETY AND POLITICS

SZABADY Balázs Házassági mobilitás – társadalmi struktúra és házasság
SCHMIDT Péter A Johan Béla Népegészségügyi Program és az egészségügyi alapellátás kapcsolata
CSENGEI Gábor Költséggazdálkodás és forrásallokáció az egészségügyben

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS | INTERNATIONAL VISITATION

ALMÁSY Sándor A független Ukrajna gazdaságának történelmi-politikai háttere
TOMPOS Judith Kína és a szocialista piacgazdaság

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
„Prognózis 2000” Alapítvány

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
GIDAI Erzsébet