Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2003/2.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

GAZDASÁG | ECONOMY

GIDAI Erzsébet Privatizáció Magyarországon
LENTNER Csaba A magyar monetáris politika fejlődése a piacgazdasági átmenetben
GAZDAG László Agrárgazdaság: a hatékonyság kérdése és a modernizáció
FARKAS Rita A klaszterek szerepe a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésében
LENTNER Csaba – VÁGYI Ferenc Ungarische steuerpolitische Reformbestrebungen im marktwirtschaftlichen Übergang

TÁRSADALOM ÉS POLITIKA | SOCIETY AND POLITICS

BORBÉLY József A „Nyugat-Pannónia Eurégió” jövője
SIMON FIALA Zsolt A magyar egészségügy

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS | INTERNATIONAL VISITATION

NAGY Pongrác EU-csatlakozás 2004
KISS Éva A külföldi működőtőke-befektetések térformáló szerepe a magyar gazdaságban

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
„Prognózis 2000” Alapítvány

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
GIDAI Erzsébet