Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2004/1.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

GAZDASÁG | ECONOMY

LENTNER Csaba A működőtőke-befektetések néhány sajátossága Magyarországon

TÁRSADALOM ÉS POLITIKA | SOCIETY AND POLITICS

SAMU Mihály A hatalom, az állam és a jog elemzéseinek tudományrendszertani problémái
SZABADY Balázs A magyarországi termékenység előrejelzése a kohorsztermékenység alakulása alapján
VOJCEK Eszter –
KÉRI Sophia
Magyarság a határon túl
RÁCZ Zoltán Oktatáspolitika és nemzeti jövő

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS | INTERNATIONAL VISITATION

ALMÁSY Sándor – KÁLI Tibor Kárpátalja mezőgazdasága az ezredfordulón

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
„Prognózis 2000” Alapítvány

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
GIDAI Erzsébet