Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2004/2.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

GAZDASÁG | ECONOMY

KOVÁCS Árpád Pénzügyi ellenőrzés az Európai Unióban
HORVÁTH Andrea A magyar biztosítási piac fejlődése, perspektívák, tendenciák
KRISTÓF Tamás Magyarország gazdasági fejlettségének szcenáriói 2005–2007 között

TÁRSADALOM ÉS POLITIKA | SOCIETY AND POLITICS

SZENTES Tamás A hazai egészségügy finanszírozásának aktuális kérdései
SZABADY Balázs Az etnonemzet demográfiai aspektusai

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS | INTERNATIONAL VISITATION

MIKOLA, Bojko – JAROSZLAV, Bojko A különleges gazdasági övezetek létrehozásának és fejlődésének problematikái
EŐRI Teréz A magyar mezőgazdaság az Európai Uniós belépés után
ALMÁSY Sándor Új típusú mezőgazdasági vállalakozások Kárpátalja síkföldi régiójában

KÖNYVSZEMLE | BOOK REVIEW

FONDA Ferenc A nemzeti radikalizmus gazdaságtana (Lentner Csaba tanulmányai)

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
„Prognózis 2000” Alapítvány

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
GIDAI Erzsébet