Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2005/1.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

GAZDASÁG | ECONOMY

LENTNER Csaba – KOVÁCS Róbert A „magyar multik” pénzügyi stratégiái Kelet-Közép-Európában – különös tekintettel Romániában

TÁRSADALOM ÉS POLITIKA | SOCIETY AND POLITICS

PRUGBERGER Tamás A jog működésének korlátai Magyarországon a gazdaság globalizált szociál-liberálkapitalista belső és külső környezetében
SZABADY Balázs Egyéni racionalitás, közösségi racionalitás, erkölcs
SZIMA Mária A döntésvégrehajtás tényezőiről
EŐRI Teréz A XXI. század vidékfejlesztő mezőgazdasága
MENYHAY Imre Eretnekség a közgazdaságtudományokban
NAGY Pongrác Kétezernégy december ötödike

KÖNYVSZEMLE | BOOK REVIEW

NÁDASDI Ferenc – LASÁNYI János A Janus-arcú versenyképesség (Lentner Csaba tanulmányai)

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
„Prognózis 2000” Alapítvány

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
GIDAI Erzsébet