Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2005/2.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

GAZDASÁG | ECONOMY

SCHMIDT Péter Minőségi indikátorok szerepe a hazai védőoltási rendszer elmúlt negyedszázados történetében
LIMPÓK Valéria „Race to the bottom”, avagy eltűnhet-e a társasági adó az Európai Unió államaiban?
UGLYAI György Személyzeti marketing a hazai vállalatok gyakorlatában
LENTNER Csaba – TÓTH Gergely – POLYÁK Imre A bankfúziók gazdaságélénkítőhatása Magyarországon
KISS Éva Külföldi tőkeáramlások és az ipar területi struktúrája
LISKA Szilárd Privatizáció, avagy a lehetőségek eladása
BARTUS Sándor Tamás Magyarország gazdasága az adóbevételek tükrében

TÁRSADALOM ÉS POLITIKA | SOCIETY AND POLITICS

KARNER Cecília Az egészségügy és a civil szektor kapcsolata empirikus vizsgálattal
JÓZSA Gábor Hogyan változik az onkológiai kezelések költsége?
PRUGBERGER Tamás A jog működését behatároló korlátok a globalizált társadalompolitika belsőés külsőviszonyai között

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS | INTERNATIONAL VISITATION

SZLÁVITY Ágnes A Vajdaság munkaerő-piaci helyzete a nyilvántartási adatok és a magyar fiatalok meglátásai alapján
ALMÁSY Ljudmila A külföldi tőke Ukrajna bankrendszerében

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
„Prognózis 2000” Alapítvány,
Soproni Felsőoktatásért Alapítvány,
Soproni Pézügyi Szakkollégium Alapítvány

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
GIDAI Erzsébet