Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2009/1.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

CSABA László Újra itt a nagy válság?
Has the great depression returned?
BOTOS Katalin Mi a baj a világgal? A pénzügyi rendszer és az idősödés: kölcsönösen összefüggő kihívások
What’s the matter with the world? Financial system and ageing: Related challenges
KONDOROSI Ferenc Járványok, betegségek és a nemzetközi biztonság
Epidemics, diseases and international security
SCHAUSBERGER, Franz Regionale Stärken nutzen. Am Beispiel des Komitats Győr-Moson-Sopron und des Landes Salzburg
Making use of regional strengths: The example of the Austrian Land Salzburg and the Hungarian County of Győr-Moson-Sopron
SZÉKELY Csaba – ANDRISKA Pál A vállalkozások hatékonysági tartalékai a menedzsment területén
Efficiency reserves of enterprises in management
SZINTAY István Innovatív szervezetek és a változás dimenziói
Innovative Organizations and Dimensions Of Change
KULCSÁR László – HOHL Ferenc – OBÁDOVICS Csilla Teleházak: remények és eredmények a vidékfejlesztésben
Telecottages: Hopes and Realities of Rural Development
RITTER Krisztián Társadalmi gazdasági fejlettség és agrárfoglalkoztatottsági válság Magyarországon
The socio-Economic development and the employment crisis in agriculture in Hungary

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

KULCSÁR László Az állam, a társadalom és a „poszt-szocialista” gazdasági viszonyok
KINCSES Zsolt Gazdasági fejlődés és környezeti fenntarthatóság

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba