Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2010/1.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

BARAKONYI Károly Felsőoktatásunk versenyképessége
The Competitiveness of the Hungarian Higher Education
RECHNITZER János Átrendeződés: a felsőoktatás térbeli szerkezetének változása a rendszerváltozás óta
The Changing Spatial Structure of Higher Education in the Transition Period
KULCSÁR László A modernizáció társadalmi gátjai
Social Impediments of Modernization
JOÓB Márk A gazdaság és a társadalom közötti viszony etikai alapon történő meghatározásának szükségessége
The Necessity of Defining the Relation Between Economy and Society on Ethical Grounds
SZÉKELY Csaba Komplementer pénz és a helyi gazdaságélénkítés
Complementer Currency and Stimulation of Local Economy
SPERANCIN, Ana The Association of Cultural Dimensions with the Practice of Diversity Management
VARGÁNÉ BOSNYÁK Ildikó A felzárkózás tényezői az ír példa alapján
Closing up to European Union: the Case of Ireland
VÉRTESY László Az Európai Unió bővülésének lehetőségei
Enlargement of the European Union: Future Possibilities
HABLICSEKNÉ RICHTER Mária Nyugdíjasok és a munkaképes korú népesség az Európai Unióban
Retired and Working Population in the European Union
TÓTH Balázs István A határrégiók térstruktúrájának néhány jellegzetessége
Some Characteristics of Spatial Structure of Border Regions
VARGA Norbert „In hoc signo vinces” – Egy ünnep mint az ellenzék és az államszocialista (kar) hatalom összecsapásának emblematikus színtere
“In hoc signo vinces” – A Natioal Day (15th March in the Relation of Dissidents and State Defence

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

KULCSÁR László Új európai vidékfejlesztési koncepció – de egyelőre nem a gyakorlatban
PAÁR Dávid Válságban a közgazdaságtan? – Tanulmányok az európai politikai gazdaságtan területéről
KULCSÁR László Multikulturalitás és kisebbségek az Európai Unióban

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba