Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2011/1.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

DURAY Miklós Ismerik-e egymást a szétszakított magyar nemzetrészek? Ismerjük-e önmagunkat, mi magyarok?
The Torn-apart Nation of the Carpathian Basin: Do the Hungarians Know Each Other?
THIELEMANN, Ulrich Der Wettbewerb und die „Effizienz” Vom ethischen Scheitern des Neoliberalismus
Competition and “Efficiency”: The Ethical Reef of Neoliberalism
JOÓB Márk Hogyan hatástalanítható a globális pénzrendszer időzített bombája?
How to defuse the time bomb of the global monetary system?
VARGA Norbert Civil és vallási identitás kapcsolata
Civil and Religious Identity
MÁRFAI MOLNÁR László Magyar tudományosság és közírás az albánokról a 20. század elején
Hungarian academic and public writing on the Albanians at the beginning of the XX. century
BALOGH Anikó Tudásmenedzsment és a felsőoktatási intézmény mint vállalat
Knowledge Management and the University as a Company
ZAGYI Orsolya A jóléti állam modelljének változása
The Changing European Welfare State: Concepts and Lessons
JUHÁSZ Zita A nonprofit szektor humán- és pénzügyi erőforrásokkal való ellátottságának jellemzői
Features of the nonprofit sector’s human- and finance fundraising in our days

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

VARGA Norbert Helyünk a világban: Állandóan változik vagy változatlanul állandó?
KULCSÁR László Informális gazdaság – informális piac

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba