Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2011/2.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

BALÁZS Judit Törökország és az EU csatlakozás – stabilizáló vagy kockázati tényező?
Turkey and the European Union: Risk or Stability
HIDI Ágnes A 2008/2009-es gazdasági válsághoz vezetőút Ukrajnában
The Ukrainian Way to the 2008/2009 Economic Crisis
LIPKOVÁ, L’udmilla Global Economic Crisis and the Slovak Republic
FARKAS Péter Mégis szükség van gazdaságszervezőállamra?
Do We, After All, Need a State – Driven Economy?
LAMPERTNÉ AKÓCSI Ildikó – TÓTH Tamás Regionális egyenlőtlenségek a visegrádi ország-csoportban
Regional Inequalities in „Visegrád” countries
OBÁDOVICS Csilla – BRUDER Emese A vidéki Magyarország területi egyenlőtlenségei különböző nézőpontokból
Territorial Inequalities in Rural Hungary Based on Unemployment, Human development, Poverty and Income inequalities
GODA Pál – KASSAI Zsuzsanna A 2004–2010 közötti gazdaság- és regionális fejlesztő operatív programok összehasonlító kistérségi vizsgálata
Comparative Analysis of Hungarian Micro Regional Development Programs between 2004–2010

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

OBÁDOVICS Csilla Alternatív népszámlálási módszerek az USA-ban
KULCSÁR László Az új paraszti társadalmak a globalizáció korában

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba