Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2011/3-4.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

SIMAI Mihály A tudomány és a főbb globális problémák a tudásalapú gazdaság felé vezető úton
Science and The Global Problems On The Way To Knowledge-based Economy
BODE, Olaf H. Die Probleme von Basel III für deutsche Volks- und Raiffeisenbanken
JÄGER, Clemens – JÄGER, Tina – HOFMANN, Daniela – BENSCH, Tino Scientific Evaluation of Sound Branding as an Integrative Part of Brand Management
MÁRFAI MOLNÁR László Vizióterápia – az Európai Unió foszladozó jövőképéhez
Vision Therapy
KOVÁCS Dezső – PÓLA Péter – FINTA István A LEADER program és az alulról építkező vidékfejlesztés néhány tapasztalata Magyarországon
LEADER Programme And The Bottom Up Rural Development: The Hungarian Case
RITTER Krisztián – KASSAI Zsuzsanna A LEADER program szerepe az agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő kistérségekben
LEADER Programme in the Hungarian Micro Regions with Agrarian Employment Crisis
PAÁR Dávid Az európai országok sportfogyasztásának és életminőségének összefüggései
Sport Expenditures and Quality of Life in Europe
LUKÁCS Amarilla Gazdaság-matematikai modellkísérlet a klaszter fenntarthatóság vizsgálatára
Economic-mathematical Model for the Examination of Clusters’ Sustainability
RESPERGER Richárd A pénzbeli családtámogatás főbb formái Magyarországon
Family Aid, Work & Family, Main Forms of Family Cash Benefits in Hungary

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

BORBÉLY József Életünk és annak minősége
APÁTHY MOLNÁR Sándor Fejezetek a modern közgazdaságtudományból

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba