Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2012. különszám | special issue

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

BENSCH, Tino – JÄGER, Clemens – JÄGER, Tina World Events Impact the German Stock Market: DAX Analysis January 2000 to October 2009
KONECSNY Jenő – HAVAY Dóra A magyarországi részvénykockázati prémium becslése különféle eljárásokkal
The estimation of the Hungarian equity risk premium with different methods
HERCZEG László Az Incoterms 2010 és kapcsolódó kockázatkezelési stratégiák
The Incoterms 2010 and Risk Management Strategies
MARIŠOVÁ, Eleonóra – FANDEL, Peter – ILKOVÁ, Zuzana – MALATINEC, Tomáš Efficiency of Single Contact Points Services for entrepreneurs: Thee Case of Slovakia
BRUDER Emese – OBÁDOVICS Csilla A dolgozó szegények jellemzői az egyéni jövedelmek alapján
Characteristics of working poor in Hungary using individual measures of poverty
ZÁVECZ Szilvia Gazdasági válságból szociális válság? – Új kihívások és megoldásra váró kérdések a szociális ellátások területén
From Economic Crisis into Social Crisis? – New Challenges and Issues to be Resolved in the Field of Social Services
BEKE, Jenő International Accounting Standardization in the Changing Economic Environment
HAJDU Emese A tényleges társasági adóterhelés mérése és trendje az Európai Unióban
The measure and trend of effective corporate tax burden in the European Union
KÁLLAY Balázs A vállalat elmélete
Theory of the firm

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba