Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2012. különszám | special issue

Világvallások a társadalomtudományok tükrében
World Religions in the Light of Social Sciences

Tudományos Konferencia | Scientific Conference
Sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostor | The Pauline-Carmelite Monastery of Sopronbánfalva
2011. október 23. | 23. October 2011

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

GAÁL Botond A keresztyén gondolkodás mint „fölfelé nyitott” rendszer
VÁRSZEGI Asztrik Bencések Európában, bencések Magyarországon
ENTZ Géza A keresztény szociális korszak vége?
SZENKOVICS Dezső Szatja és ahimszá: Gándhi gondolkodásának két központi fogalma
BALÁZS Judit Iszlám és a korai globalizáció: a modern pénzrendszer előfutára
TONK Márton Filozófia és teológia a kolozsvári iskola gondolkodóinál: Vallás, filozófia, totalitás Tavaszy Sándor világnézetében
C. TÓTH Norbert A főpapi székek betöltésének gyakorlata Zsigmond király uralkodása alatt
VARGA Norbert A „csángó” migráció kezdetei

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba