Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2012/3-4.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

VÉRTESY László A középosztály szegénysége
Poor Middle Class
NEDELKA Erzsébet A válság hatása az európai jólétre
The Effect of the Crisis to the European Welfare Systems
REICHER Regina Zsuzsánna –
RÁCZ Georgina
LOHAS témák megjelenése az offline és online magazinokban
The Appearance of the LOHAS Themes in the Offline and Online Magazines
ROHONCZI Edit Nemzetköziesedés és versenyképesség a felsőoktatásban
Internationalization and Competitiveness in Higher Education
KEREKES, Margit Concentration of the commercial banking market in Hungary
SLÁVIK, Štefan – BEDNÁR, Richard Structuring and visualisation of business models
LUKÁCS János – TÓTH Márk –
ZÉMAN Zoltán
A számviteli politika döntéstámogatásának modellezése ágazati mátrix fejlesztéssel

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

KULCSÁR László A város múltja, jelene és jövője

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba