Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2013/1.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

BENSCH, Tino – JÄGER, Clemens – JÄGER, Tina – HOLSIEPE, Henrik Alternative Approaches of Corporate Valuation Methods for Small and Medium Sized Enterprises
VÉRTESY László Kockázatkezelés és biztosítás
Risk Management and Insurance
JUHÁSZ Lajos A tőkemegtérülés vizsgálata a megtérülési követelményből levezetett indikátor-mutatók segítségével
Analysis of Capital Return by Means of Indicators Derived from Return Requirement
PATAKI László – LÉGLER Nikoletta A tőkehelyzet és a tőkeszerkezet változása, s annak hatásai a GYSEV Zrt. gazdálkodására
The Capital Position and the Capital Structure Change, and its Effects to the Management of GYSEV
RESPERGER, Richárd Children in formal care between 2000 and 2010: core indicators of child protection in selected CEE-countries
MARISOVÁ, Eleonóra – ILKOVÁ, Zuzana – MALATINEC, Tomás – SCHULTZOVÁ, Eva Ongoing reforms in public administration in Slovakia: How ef ective is the current one envisaged?
MOLNÁR Csilla Női munkavállalás az osztrák-magyar határrégióban
Women’s employment in the Austrian-Hungarian border region
KULCSÁR László – VARGA Norbert – OBÁDOVICS Csilla Informális gazdasági magatartások és szívességi szolgáltatások egy interetnikus erdővidéki faluban
The Level of Reciprocity in Informal Economic Behaviors and Non-economic Services: The Case of an Inter-ethnical Transylvanian Village, Magyarhermány

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

KULCSÁR László Helyzetkép a magyar vidéki társadalomról

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba