Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2013/2-3.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

DURAY Miklós A gazdaság és a pénz nem öncél, hanem a boldogulás eszköze
Money and Economy is not an end in itself, but a tool for prosperity
KISS Danuta A szellemi tőke szerepe a posztindusztriális társadalomban
The role of intellectual capital in the postindustrial society
JUHÁSZ Zita A nonprofit szektor: szerepeltérések a világban
The non-profit sector – different roles and functions in the world
ZÁVECZ, Szilvia Die Untersuchung des ungarischen Familienförderungssystems aus der Sicht der aktuellen demographischen Trends
Investigation of the Hungarian family support system from the per-spective of demographic trends
GROMMEK, Clauss-Siegfried Ansprüche an eine zeitgemäße Führung
Demands of a Contemporary Leadership
SOÓS Balázs A vezető magyarországi cégek pénzügyi helyzetének alakulása 2003 és 2012 között
Leading companies’ financial situation in Hungary between 2003 and 2012
MADARÁSZ, Daniel - ŠKRINIAROVÁ, Katarína – BANDLEROVA, Anna Agricultural Cooperatives and Their Impact on the Regional Development in the Nitra Region

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

RESPERGER Richárd A helyi szociális ellátórendszer
FRANG Gizella A vasfüggöny két oldalán

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba