Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2013/4.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

SZÉKELY Csaba Innováció és kreativitás
Innovation and Creativity
HRONSZKY Imre A Moore törvény a mikroelektronikai alkatrészipari innováció fejlesztésében
Moore’s Law in the development of innovation in microelectronics
ILLÉS, Csaba Bálint – DUNAY, Anna – HUSTINÉ BÉRES, Klára Tax system and innovation activities – a case study on Hungarian small and medium enterprises
SZAKÁLY Tamás – KERESZTES Gábor Kísérlet az innovatív tudás vizsgálatára
Examining the innovative knowledge
KERESZTES Gábor Az innováció fogalmának történeti áttekintése
Historical overview of the concept of innovation
BRUDER Emese A jövedelmi szegénység és a nélkülözés kapcsolata
Income Poverty And Deprivation
HORVÁTHNÉ KÖKÉNY Annamária – HORVÁTH Marianna – SZÉLES Zsuzsanna Megtakarításhoz kapcsolódó elméletek
Theories on savings

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

KOVÁCSNÉ HENYE Lívia A jövő: egy multi-etnikus intézmény

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba