Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2014/1.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

KULCSÁR László Klímaváltozás és társadalmi változás
Climate change and social change
SZÉKELY Csaba A környezeti kockázatok kezelése
Managing environmental risks
GILÁNYI Zsolt Ökorendszerek versus gazdasági rendszerek: egyensúlyi rendszerek?
Ecological systems versus economic systems: equilibrium systems?
HORVÁTH Csanád Globális szintű (ökológiai) közjavak használatából fakadó externáliák következményei és szabályozása hazánkban
From the use of (ecological) Public Goods at the global level arising Consequences of Externalities and Control of our Country
HORVÁTH Gábor Klímaváltozás és egy hitelintézet: Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank környezeti fenntarthatóság érdekében végezett tevékenysége
Climate Change and a Credit Institution. Practices of the European Bank for Reconstruction and Development Pursuing Environmental Sustainability
GÁSPÁR Gergely – KERESZTES Gábor Az ökológiai innováció helyzete és jövője Magyarországon
The eco-innovation in Hungary – present and future
HAPP Éva Fenntartható turizmus és felelősségvállalás
Sustainable tourism and responsibility
EGYED Krisztián Ha kihűlne a tó… A Hévízi-gyógytó desztinációra gyakorolt gazdasági hatása
When the Lake cools... The economic effect of it on the destination Hévíz Thermal Lake
PANKOTAY Fruzsina Fenntartható turizmus a határrégióban: Vas-hegy
Sustainable tourism in a borderland: The case of Vas mountain
GELÁNYI Ildikó – OBÁDOVICS Csilla A ló ökogazdasági hasznosíthatósága
Ecological Utilization of the Horse
NAGY Tamás A felelős vállalat és a fenntarthatóság kapcsolata
The relationship of the responsible company and the sustainability

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

FÜSTÖS Hajnalka Előre a gazdasági válságba!

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba