Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2014/2.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

VARGA Norbert Csángók és husziták a Magyar Királyság perifériáin: Migráció az Aranykorban
„Csangos“ and „Hussites“ at Periphery of Hungarian Kingdom: Migration of Golden Ages
JUHÁSZ Lajos Egészségtudatos táplálkozás közgazdasági értelmezése
LŐRINCZNÉ BENCZE Edit A válság és a társadalmi konfliktusok összefüggései, válságmenedzsment Horvátországban
Crisis, Social Conflicts and Crisis Management in Croatia
KOVÁCS, Zsuzsanna The cultural‘map’of a micro-region
VAJAY Zsuzsanna Kistérségi szélsőségek Komárom-Esztergom megyében
High developed and less developed micro regions in Komárom-Esztergom County

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

KOVÁCSNÉ HENYE Lívia Globalizáció – válságkezelés – megoldás =”JÓL-LÉT”

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba