Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2014/3.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

CZEGLÉDY Tamás Európa – A centrum–periféria kapcsolat kereskedelmi kérdései
Europe – The Commercial Questions of the Centre-Peripheral Relations
JUHÁSZ Zita Etikus befektetések, etikus bankok
Ethical investments, ethical banks
EGYED Krisztián Versenyképességi modellek a turizmusban
Models of Competitiveness in Tourism
KISS János Az innováció akadályozó tényezői Magyarországon
Obstacles of Innovation in Hungary
HEGYI-KÉRI Ágnes A barnamezők jelenlétének munkaerőpiaci hatása
Social and Economic “Brownfields”

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

NAGY Balázs A globalizációs paradoxon
DURAY Miklós A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba