Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2015. különszám | special issue

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

SZTANÓ Imre A számvitel oktatás fél évszázada
Half Century of Accountancy Teaching
AMBRUS Rita Anna Számvitel és adózás, különös tekintettel a nyilvántartási és adókötelezettségek kapcsolatára
Accountancy and Taxation, in Particular Connection with Keeping Records and Tax Liabilities
BORBÉLY Katalin Számvitel és jogalkotás Magyarországon a rendszerváltozás után
Accountancy and Legislation in Hungary after the Change of Regime
POLYÁK Imre Számviteli informatika
Accounting Informatics
TÓTHNÉ SZABÓ Erzsébet Számvitel és könyvvizsgálat
Accountancy and Audit
UJVÁRI István Norbert Számvitel és vállalatvezetés
Accountancy and Management
VAJAY Julianna A számvitel nemzetközi harmonizációja az 1970-es évektől napjainkig
The International Harmonization of Accounting from the 1970s to the Present Days
BORBÉLY Katalin A számviteltörténet kutatási sajátosságai
Research Speciality of History of Accountancy

HALLGATÓI TANULMÁNYOK | STUDENTS' STUDIES

CSÁNYI Anita A templomosok gazdasági tevékenysége
GÖNCZNÉ ENDRŐDY Anikó Számvitel az ókori Egyiptomban
KISIVÁN Nikola Az iszlám számvitel
LÖKKÖS Gergő Kulturális hatások a kínai számvitelben
NAGY Barbara A „lépcsős módszer” alkalmazása a Közel-Keleten
NÉMETH Natasa Számvitel az ókori Rómában
PAXIÁN Mónika – ZSIRAY Klaudia Az angolszász számvitel fejlődéstörténetének középkori, újkori szakasza
TÓTH Petra A földközi-tengeri városállamok számvitele
ZAX Petra A kontinentális számvitel jellemzői a 20. században

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba