Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2015/1-2.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

SEYR, Bernhard F. Die drei Dimensionen des Wissensmanagements: Empirische Studie anhand des 3-D-Modells zur Selbstevaluation von Organisationen
Three dimensions of knowledge management; Empirical study based on the 3D model for self-evaluation of organizations
SZENDI, Nikoletta – SZÉKELY, Csaba Analysis of Knowledge Sharing Process in Automotive Industry Projects
MARIŠ, Martin – MARIŠOVÁ, Eleonóra Labor specialization and its impact on spatial patterns of unemployment
SZÁSZ Jenő Integráció, autonómia és gazdaságfejlesztés Dél-Tirol példáján keresztül
Integration, autonomy and economic development through the example of South-Tyrol
PATAKI László – KENESEY Zsófia A betétbiztosítás növekvő szerepe Európában és hazánkban
The Increasing Role of Deposit Insurance

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

FRANG Gizella Az „elit tagjának saját népe szolgájává kell válnia” – A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe
FÜSTÖS Hajnalka Európai integráció és növekedés a válság előtt és azon túl

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba