Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2015/3.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

JANČÍKOVÁ, Eva – PÁSZTOROVÁ, Janka New trends of business funding in the EU
PAPP-VÁRY, Árpád – SZABÓ-KÁKONYI, Anett Are there no new ad techniques under the sun? – How the methods presented to us today as 'new discoveries' appeared in Hungarian advertising literature a century ago
JUHÁSZ Lajos A logisztikai egységköltség-számítás modellezése
Modelling the Calculation of Logistics Unit Cost
RATTING Anita Fizetésképtelenség-előrejelzési megközelítések
Bankruptcy prediction methods
JUHÁSZ Zita A magyar nyugdíjrendszer kapcsolódása az EU nyugdíjharmonizációs elemeihez
Connection between the Hungarian Pension System and the Components of the EU Pension Harmonization
NEDELKA Erzsébet Válságkezelés IMF nélkül – struktúraváltozások, válságok és gazdasági növekedés Malajziában
Crisis management without IMF – structural changes, crises and economic growth in Malaysia

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

KULCSÁR László Területi egyenlőtlenség és társadalmi jól-lét

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba