Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2015/4.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

OKRĘGLICKA, Małgorzata – LEMAŃSKA-MAJDZIK, Anna Business Process Management in the Finance Area of Small- and Medium-Sized Enterprises
FEHÉR, János Value Work and Leadership Practices
SÁVAY, Balázs – BARTAKOVICS, Gábor – SÁVAY, Dávid Analysis of Impact of the Crisis on Top50 Companies in Hungary
WAGNER, Johannes Martin Acceptance of Corporate Governance in Germany and Austria
WASSENBERG, Nicole – LEHMANN, Christian Social Media Strategien im Web 2.0 – Einsatz und Nutzen von Social Listening Instrumenten in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)
Social Media Strategies for Web 2.0. – Use and Benefits of Social Listening Tools in Small and Medium Enterprises (SMEs)
VARGA Zoltán A vállalkozás-vezetés és a stratégia problémái a KKV szektorban
Enterprise Management and Strategy Issues of SMEs

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

KŐMÍVES Csaba József Humánerőforrás-menedzsment a turizmus és vendéglátás területén

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba