Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2016/2.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

MÜLLER-DAUPPERT, Bernd Production Nearshoring in Europe and their consequences to the Supply Chain
URBÁNNÉ TREUTZ Ágnes – SZABÓ Zoltán Három település marketingtevékenységének és településmarketing stratégiájának vizsgálata
The examination of three settlements’ situation analysis and place marketing strategy in Hungary
HOFFMANN György – SCHWARCZ Gyöngyi – SZÁSZ Jenő A helyi termék szerepe a lokális identitás építésében
The role of local products in the construction of local identity
ZÉMAN Zoltán A kontrolling fejlődéstörténetének főbb irányzatai
Development of Controlling Trends
FÜSTÖS Hajnalka A Bázeli ajánlások és a CRD módosításai, valamint hatásuk a hazai hitelintézeti szektor tőkemegfelelési mutatójára és szavatoló tőkéjére
Changes of Basel regulatory framework and CRD and their impact on Capital adequacy ratio and Guaranty capital of banks in Hungary
ERDŐS Ferenc – KOLOSZÁR László E-learning a hazai felsőoktatásban: gazdaságossági megközelítés
E-Learning in Hungarian Higher Education: an Economical Approach
HAVRAN Zsolt A nagy nemzetközi tornák hatása a hivatásos labdarúgók értékére
Major international tournaments effect on the value of professional players

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba