Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2016/4.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

GLEIßNER, Harald Own Account Logistics – Reinvented Business Strategy for Transportation in Industry and Trade
SÁVAY Balázs – SZÉKELY Csaba Változások a Top 50 vállalat rangsorában az elmúlt 15 évben
Changes in the Order of Top 50 Companies in the Last 15 Years
PARAPATITS Zsolt A klímaváltozás, a világgazdaság és a klímapolitika kölcsönhatásai
The Climate Change, the World Economy and Climate Policy Interactions
KERESZTES Éva Réka A humántőke-befektetés és az Európa 2020 stratégia néhány társadalmi–gazdasági összefüggése
Investment in human capital in the socio-economic context of Europe 2020 strategy
NESZMÉLYI György Iván – LAMPERTNÉ AKÓCSI Ildikó – BRUDER Emese A Williamson-hipotézis teljesülésének vizsgálata az Európai Unióban és a Visegrádi országokban
Analysis of the compliance of Williamson hypothesis in Visegrad-group
SZENKOVICS Dezső Námászté Európa! Gándhí Európa-kritikája és annak lehetséges tanulságai
Namaste Europe! Gandhi’s Europe Criticism and its Possible Lessons

 

ISSN 0865 7823

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
SZÉKELY Csaba