Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2017/2.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

SASS, Magdolna Catching-up opportunities for East Central Europe in the era of global value chains
BUDA Gabriella – LEHOTA József Az internetalapú közösségi gazdálkodás formái
Forms of Internet-based Collaborative Economy
NÉMETH Nikoletta Az éghajlatváltozáshoz történő mezőgazdasági alkalmazkodás meghatározó tényezőinek vizsgálata Győr-Moson-Sopron és Vas megyékben
The Main Influencing Factors of Agricultural Adaptation to Climate Change in Counties Győr-Moson-Sopron and Vas
KATITS Etelka – PATYI Balázs A nyugat-dunántúli régió összehasonlító elemzése a pénzügyi kockázati faktorok azonosításával
Comparative Analysis of the West Pannon Region with the Identification of Financial Risk Factors
ALPEK B. Levente – TÉSITS Róbert A foglalkoztathatóság fogalmi kerete és dimenziói Magyarországon
Conceptual framework for the territorial assessment of employability

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

SOÓS Balázs Stratégiai kezdeményezések és programok
MUST Katalin Lakossági bankügyletek