Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2017/3-4.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

PATAKI László – GYURCSIK Petronella Pénzügyi tervezés teoretikus és empirikus megközelítése a finanszírozás és a tőkeszerkezet kontextusában
Conceptual basis and practical content to financial planning in the context of capital structure
FÜSTÖS, Hajnalka Amendments of the requirements of own funds and the adequacy of the Hungarian banks in recent years
PETSCH, Victoria An Analysis of Changing Requirements in Risk Management in Austrian Banks: A Mixed Methods Study
KAPFENBERGER-POINDL, Ursula Selflessness and management – an antagonism?
KOLOSZÁR László – PANKOTAY Fruzsina Lean eszközök a KKV-k fejlesztésében
Lean tools and SME development
HARNOS László A magyar lakáspiac ciklikus viselkedése a gazdasági válság után
The cyclical behavior of the Hungarian housing market after the economic crisis
TURZAI-HORÁNYI Beatrix – DUNAY Anna A magyarországi egymárkás autókereskedések életciklusainak összehasonlító vizsgálata
Comparison of the lifecycles of Hungarian single-brand car dealerships
KAJDI László Urbanizáció és migráció Kínában
Urbanization and migration in China

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

NEDELKA Erzsébet Economic Crises – Risk Factors, Management Practices and Social Impacts
RAFIEI, Arman Risk Analysis for Islamic Banks