Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2018/1.

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

TÓTH Gábor Az aszimmetrikus információ problematikája, számviteli vonatkozásai
Information asymmetry and accounting issues
SZABÓ Tamás – OBÁDOVICS Csilla A közszolgáltatások szerepe a területi versenyképességben
The role of public services in territorial competitiveness
LÁSZLÓ Gyula – SIPOS Norbert A göteborgi szociális csúcstalálkozón kihirdetett Szociális Pillérek magyarországi megítélése
The Hungarians’ Opinion of the European Pillar of Social Rights Proclaimed in Gothenburg
WIDJOJO, Rosita Selflessness and management – an antagonism?
FRANG Gizella Stratégiai jövőkép a rendszerváltás időszakának sajtójában Magyarországon
Strategic vision in the press of the period of regime change in Hungary