Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2018/2.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

TÓTH Balázs István – SZABÓ Pál A területi tőkén nyugvó fejlesztéspolitika esélyei
The chances of a territorial capital-based development policy
HIMPLER, Jean-Pierre An Investigation of the Importance of Patents in Academic Entrepreneurship
SZÓKA Károly Az új üzleti modell kialakításának feladatai a kontroller számára a negyedik ipari forradalom kihívásaihoz igazodva
The controller's tasks for developing the new business model
CZIRÁKI Gábor Műtárgy jellegű könyvgyűjtemény lehetséges szerepe egy öngondoskodási célú, passzívan kezelt speciális portfolióban
Possible role of an antique art book collection in a self-care, passively managed special portfolio
MOSER, Martin A. Statistical Process Control (SPC) as an Instrument for Generating Competitive Advantages

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

TÓTH Balázs István Dinamizmus a közgazdasági „széleken”: a heterodox közgazdaságtan újraéledése
KOVÁCS Brigitta Ipar 4.0 Vállalkozói szellem és strukturális változások új digitális környezetben