Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2018/3-4.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

JOÓB Márk Az aktuális pénzrendszer társadalmi kockázatai és az állami pénzrendszer koncepciója
The social risks of the present monetary system and the concept of the sovereign money system
KOZMA Norbert – PATAKI László – VAJNA Istvánné TANGL Anita A bankszabályozás viselkedés-gazdaságtani megközelítése
The social risks of the present monetary system and the concept of the sovereign money system
TAKÁCSNÉ GYÖRGY Katalin – DOBOS Piroska Az adófizetési hajlandóságot befolyásoló tényezők
Bernhard F. SEYR Portfolio Analysis in the Field of Strategic Knowledge Management
KOZMA Dorottya Edina A Fenntartható Fejlődési Célok (SDGs) és a GDP közötti kapcsolat vizsgálata
Examination of the relationship between Sustainable Development Goals (SDGs) and GDP
PARAPATITS Zsolt A fenntarthatósági indexek értékelése és használhatósági problémái
Sustainability Index Assessment and Usability Problems
Caspar von der CRONE – Markus MAU – Matthias GAULY – Horst LANG Ausstieg aus dem Verfahren des Tötens männlicher Küken
Mohammed ABDALRAHMAN – István FEHÉR – József LEHOTA The Influence of Consumer Ethnocentrism on Consumer Purchase Intention of Domestic Food Products

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

SŐREG Krisztina A gazdasági felzárkózás nyomában: Marx hagyatéka a 21. században