Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2019/1.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

GIBÁRTI Sára A globális élelmezésbiztonság megközelítési lehetőségei
Approaches to global food security
NEDELKA, Erzsébet Regional differences in welfare and well-being in the European Union
BREUER, Stefan Personalbezogene Herausforderungen in der Organisationsentwicklung von KMU
Personnel-related challenges in the organizational development of SMEs
TÓTH Tímea Zsófia A szubjektív térérzékelés módszertana és felhasználásának lehetőségei a turizmuskutatásban
Methodology and possibilities of the use of subjective spatial perception in tourism research
HUNJET, Anica – MILKOVIĆ, Marin – VUKOVIĆ, Dijana Positioning of University North for the contemporary labour market