Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2019/2.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

OBÁDOVICS Csilla Népesedési folyamatok területi egyenlőtlenségei a Kárpát-medence országaiban
Territorial Inequalities of Population Processes among Countries of the Carpathian Basin
HOANG, Uyen Ton Thanh – TATAY, Tibor Attracting Foreign Capital to Viet Nam’s Banking Sector
EGYED, Szilárd The Role of Food Co-Shopping with Friends in the Process of Hungarian Youth Becoming Consumers
STOLL, Judit Ist klassische Werbung heute noch sinnvoll?
Die Rolle von Above-the-Line-Maßnahmen für KMU in der österreichischen Weinwirtschaft.

Does classical advertising still make sense today?
The role of above-the-line measures for SMEs in the Austrian wine industry
HORVÁTH Ádám – GYENGE Balázs A film mint egyedi szolgáltatástermék szolgáltatásmarketing szemléletű elemzése
Service marketing analysis of movies as unique serviceproducts
MOHÁCSI Márta – FÉNYES Hajnalka Karriertudatosság és perzisztencia a felsőoktatási hallgatók körében
Career Consciousness and Persistence among Higher Education Students