Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2019/3.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

SZENDI Nikoletta – SZÉKELY Csaba A diplomás munkavállalók viszonya a változtatásokhoz
Attitudes of graduate employees towards changes
DEBRECENI János – FEHÉR Orsolya – FEKETE-FROJIMOVICS Zsófia Vendéglátóhelyek működésének vizsgálata fenntarthatósági Balanced Scorecard segítségével
Investigating restaurant performance by Sustainable Blanaced Scorecard – A theoretical framework
MÉSZÁROS Katalin – NÉMETH Nikoletta – PAKAINÉ KOVÁTS Judit A termelői piacok, mint rövid értékesítési láncok marketingkommunikációs kihívásai
Marketing Communication Challenges of Farmers Markets as Short Distribution Chains
SZÉKELY Csaba – KERESZTES Gábor – SZALAY László Becslés a döntéshozatalban
Estimation in decision making
TÓTH Tímea Zsófia A magyar filmipar, mint a kreatív gazdaság mozgatórugója
The Hungarian film industry, as a moving force of the creative economy