Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2020/1.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

Jiandong SHI Sino-US Trade Imbalance and Sino-US Economic Gap
VÖLGYI Katalin A dél-koreai közvetlen külföldi befektetések motivációi a V4 országok autó- és elektronikai iparában
The motivations of South Korean foreign direct inversment in the automotive and electronics industries of the V4 countries
Hakan ÜNAL –
Csilla OBÁDOVICS –
Emese BRUDER
Detailed Description on the Three Dimensions of Deprivation
SZÓKA Károly Controlling kihívások a pandémia (Covid-19) idején – újratervezés és prioritások
Controlling challenges at time the pandemic (Covid-19) – redesign and prior

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

Ágnes PAULOVICS Kreativität in der Textilindustrie