Gazdaság & Társadalom

Journal of Economy & Society

2020/2.

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

 

TANULMÁNYOK | STUDIES

SZABÓ Imola – LEHOTA József „Miért olyan nehéz?” Az egészséges életmódra való áttérés akadályai és a változtatás lehetőségei – szakirodalmi feldolgozás
Why is it so difficult? Obstacles to switch over to healthy lifestyle and opportunities for change
TATAY Blanka – TATAY Tibor A japán gazdasági stagnálás okainak elemzése
Analysis of the causes of economic stagnation in Japan
MENICH-JÓNÁS Judit Az önkormányzatok által működtetett tulajdonosi kontroll megvalósítása
Implementation of proprietary control operated by local governments
DOA Mazen Fahmi Jarrar COVID-19 Impact on Syrian Refugees Employability in Jordan
OSAMA Khaled Ahmad Alkhlaifat The Impact of Contextual Factors of Silence on Employees’ Satisfaction in the Jordan Ministry of Education
NOOR Ahmad Alkhudierat The Extent to Which Multinational Organizations Follow Csr and Adjust Csr Strategy According to Regional Differences: a Comparitve Study Between Nokia and Coca Cola

KÖNYVISMERTETÉS | BOOK REVIEW

BOSNYÁK Edit – GÁCSÉR Norbert György Recenzió az „AMI VAGYON, AZ LEGYEN IS” – tanulmánykötet a jövedelemadózásról című műhöz