A kéziratok követelményei

Közlésre szánt kéziratok
Kéziratokat kizárólag e-mailen fogadunk, nem őrzünk meg, s nem küldünk vissza!
A kéziratokat és a közléssel kapcsolatos kérdéseket a következő e-mail címre várjuk:
gazdasag.tarsadalom@uni-sopron.hu.
A kéziratok értékelésére a két irányban titkos lektorálási eljárást alkalmazzuk: a tanulmányt két külső bíráló olvassa át, akik számára a szerző kiléte ismeretlen. Két irányban titkos eljárásról lévén szó, a folyamat egésze során a szerzők sem ismerhetik a lektorok kilétét (és a lektorok egymást sem).
A közlésre elfogadott kéziratok összes szerzői és egyéb joga a kiadóra száll.
Ismertetésre szánt könyvek / Books for review
Az ismertetésre szánt könyveket az alábbi címre várjuk:
Dr. Németh Nikoletta
Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Sopron Erzsébet u. 9.
9400
A kéziratok formai követelményei

 1. Kéziratokat kizárólag elektronikus formában, e-mailen fogadunk. Cím: Dr. Németh Nikoletta, gazdasag.tarsadalom@uni-sopron.hu.
 2. A kéziratok Microsoft Word vagy azzal teljesen kompatibilis szövegszerkesztővel készüljenek!
 3. A képek, ábrák, térképek, táblázatok a mellékletben szerepelnek, a szövegben csak jelölni kell a körülbelüli helyüket. Pl. „A 18. táblázat körülbelül ide”.
 4. Színes ábrák és táblázatok nem alkalmazhatók!
 5. Az alkalmazott betűtípus és méret: Times New Roman 12. Sortávolság: 1,5.
 6. A formai és irodalmi hivatkozásoknál a kötelezően alkalmazott stílus az APA. Lásd részletesen: APA Referencing Guide (pdf).
 7. A kéziratok terjedelme táblázatokkal, ábrákkal stb. együtt nem haladhatja meg a 20 A4-es oldalt (1,5 sortávolság, 12-es betűméret).
 8. A cikkek kötelező szerkezete:
  1. cím, szerző(k) – név, intézmény, beosztás, csak az első szerző e-mail elérhetősége;
  2. magyar nyelvű absztrakt (maximum 200 szó címmel együtt) és maximum 5 kulcsszó/kötelező, JEL kódok/kötelező;
  3. angol nyelvű absztrakt (maximum 200 szó címmel együtt) és maximum 5 kulcsszó/kötelező;
  4. bevezetés, célok;
  5. a téma felvezetése, a vonatkozó szakirodalom bemutatása, értékelése;
  6. az alkalmazott módszerek (ha értelmezhető);
  7. a téma tárgyalása/kutatási eredmények (ha értelmezhető);
  8. következtetések/összefoglaló;
  9. irodalomjegyzék (csak APA stílus), ha felhasznált forrásművek DOI számmal rendelkeznek, kérjük azokat is feltüntetni (az ISBN vagy ISSN számon túl)!
 9. A könyvismertetések terjedelme nem haladhatja meg a hat A4 oldalt (Times New Roman, 1,5 sortávolság, 12-es betűméret). Az ismertetés címe és a szerző neve után szögletes zárójelben meg kell adni az ismertetett könyv, kiadvány teljes bibliográfiai adatait, beleértve az ISBN, vagy ISSN számot.
 10. A követelményekkel nem egyező kéziratokat a szerkesztőség visszaküldi.
 11. A szerkesztő fenntartja a jogot a kézirat terjedelmi és minőségi változtatására.Manuscripts requirements

Manuscripts
Send manuscripts and letters by e-mail only to: gazdasag.tarsadalom@uni-sopron.hu.
The articles are reviewed using the ’Blind or Anonymous Peer Review’. This means that the content is reviewed by external reviewers and the author’s identity is unknown to the reviewer. A double-blind peer-review process is where both the reviewer nad the author remain anonymous throughout the process.
Acceptance of material for publication presumes transfer of all copyrights to the Publisher.
Books for review
Send books for review to:
Dr. Nikoletta NÉMETH PhD
University of Sopron Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics
Sopron Erzsébet u. 9.
9400 Hungary
Manuscript Style Requirements
The Journal of Economy & Society (JES) is a quarterly publication of the University of West Hungary. It is designed to provide information and fresh perspectives on issues of importance to professional economists and social scientists and to all readers interested in policies affecting economy and society.
The editors of The Journal of Economy & Society are looking for papers that inform our readers and engage them in discussion about issues of relevance to the disciplines of economics and social sciences. If you want to publish in JES you must accept the following writing style guidelines for submission.

 1. Send manuscript by email to Dr. Nikoletta Németh (gazdasag.tarsadalom@uni-sopron.hu) only. Email attachments are acceptable.
 2. We accept papers in English, German and Hungarian.
 3. Manuscripts must be edited by Microsoft Word (or MS Word compatible word processor).
 4. Manuscripts including abstract, footnotes, references, and appendices should be Times New Roman 12, one and half spaced. Papers should be thoroughly checked for misspellings and grammatical errors, and should not exceed 20 pages (including tables, pictures, maps, figures).
 5. Papers have to follow the next structure:
  1. Title, completed with the name(s), host institute(s) and academic position(s) of the author(s) or authoress(es) and one e-mail address for further communication;
  2. An abstract of not more than 200 words (see APA style). plus 5 keywords maximum and JEL codes;
  3. Introduction, objectives;
  4. Explaining the issue and relevant literature;
  5. Methodology, data sources (if relevant);
  6. Description, findings;
  7. Summary / Conclusions;
  8. References (we accept APA style only). See APA Referencing Guide (pdf). We require the DOI number (if available) and ISBN, ISSN number too.
 6. Brief footnotes are acceptable only.
 7. Required tables, pictures, maps, figures should be enclosed and on separate sheets, following all references. Notify editors of appropriate position of tables, pictures, maps and figures within the text (e.g. Table one about here).
 8. We don’t accept color tables, figures, charts, maps!
 9. References should be presented in alphabetical order. See APA style.
 10. The editor reserves the right to edit all submissions for clarity and length.