Főszerkesztő | Editor:

 • Prof. Dr. Székely Csaba DSc

Főszerkesztő helyettes | Deputy Editor:

 • Prof. Dr. Kulcsár László CSc

A szerkesztőbizottság tagjai | Members of the Editorial Board:

 • Dr. Székely Csaba DSc
 • Dr. Fábián Attila PhD
 • Dr. Joób Márk PhD
 • Dr. Kulcsár László Csc
 • Dr. Obádovics Csilla PhD
 • Törőné dr. Dunay Anna PhD
 • Dr. Németh Nikoletta titkár

Tördelő-szerkesztő | Technical Editor:

 • Takács Eszter

Nemzetközi tanácsadó testület / International Advisory Board:

 • Prof. David L. Brown PhD (Cornell University, USA)
 • Dr. Csaba László DSc (Közép Európai Egyetem, Budapest)
 • Dr. Rechnitzer János DSc (Széchenyi István Egyetem, Győr)
 • Dr. Nigel Swain PhD (School of History, University of Liverpool, UK)
 • Dr. Caleb Southworth PhD (Department of Sociology University of Oregon, USA)
 • Dr. Szirmai Viktória DSc (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest)
 • Dr. Irena Zavrl, Ph.D (FH Burgenland, University of Applied Sciences)A szerkesztőbizottság céljai

A szerkesztőbizottság véleménye szerint Magyarország társadalmának és gazdaságának nagy szüksége van arra, hogy szakértő és kritikus szerzők elemezzék napjaink folyamatait, és a múlt eredményeivel, valamint a kívánatos jövőképpel összehasonlítva véleményt formáljanak a sikerhez, vagy az esetleges kudarchoz vezető gyakorlatokról. Csak a kiegyensúlyozott és jó szándékú kritika veheti rá a döntéshozókat arra, hogy a veszélyes irányba tartó folyamatokat újra gondolják, és új irányokat szabjanak meg.
A társadalom és a gazdaság folyamatai ma már nemzetközi keretek között zajlanak. Ez szükségessé teszi, hogy tágabb, nemzetközi kitekintéssel ítéljük meg mindennapjaink történéseit. A folyóirat tanácsadó bizottságába ezért a hazai gazdaság- és társadalomtudományi terület elismert képviselői mellett kiváló és elkötelezett tudósokat kértünk fel külföldi országokból. Reméljük, hogy a nemzetközi tanácsadó testület támogatásával sikerül elkerülni a rövidlátást, a provinciális megközelítéseket, és gazdag tartalmú, érdekes cikkeket tudunk az érdeklődő olvasók elé tárni. A folyóirat nemzetköziségét azzal is kifejezésre szeretnénk juttatni, hogy a magyar mellett lehetővé tesszük az angol és a német nyelven fogalmazott eredeti szerzői cikkek közreadását. A magyar nyelvű cikkeket – miként a német nyelvűeket is – természetesen angol nyelvű absztrakttal látjuk el.
A globális és a hazai gazdasági–társadalmi problémák mellett különös figyelmet kívánunk szentelni a nyugat-magyarországi régió sajátos helyzetének. A sokáig határvidéknek, az ötvenes években „határsávnak” tartott Nyugat-Magyarország ma már összekötő híd szerepet tölt be Európa fontos országaival, gazdasági partnereinkkel. Különböző népek, egymástól élesen különböző kultúrák élnek itt egymás mellett, így szinte laboratóriumi körülmények között kísérletezhetők ki a legkülönbözőbb gazdaságszervezési, fejlesztési és a kulturális közeledést elősegítő eljárások. Zavartalanul működhet a tudástranszfer, az itt kialakított modellek esetleg eredményesen alkalmazhatók tágabb földrajzi térségekben is.
A folyóirat szerkezetét a mindenkor rendelkezésre álló cikkanyag alapján rugalmasan kívánjuk meghatározni azzal, hogy mindenkor törekszünk a gazdasági és társadalmi tartalmak arányos közreadására, és emellett vitacikkek és könyvismertetések, valamint aktuális konferencia előadások publikálására is. A tapasztalt kutatók mellett fiatalok, esetenként PhD hallgatók számára is szélesre szeretnénk tárni az ajtót, a színvonal követelményeinek mindenkori szem előtt tartásával. A leendő szerzők számára minden kötetben tájékoztatást adunk a tartalmi, formai és terjedelmi előírásokról.
Reméljük, hogy folyóirat egyes számaiban egészséges arányt tudunk kialakítani a hazai és külföldi, a makro- és mikrogazdasági, a társadalmi problémák különböző szegmensei, továbbá a fiatalabb és idősebb korosztályhoz tartozó szerzők között. De elsősorban arra törekszünk, hogy olyan fórumot teremtsünk szerzőink és olvasóink számára, amely szűkebb politikai érdekkörökön túlnyúló, hosszú távon is vállalható, a közösség érdekeit szem előtt tartó értékeket képes közvetíteni.
A folyóirat olvasói célcsoportja a gazdasági és társadalmi folyamatok iránt érdeklődők széles köre, a felsőoktatásban tanuló hallgatóság, a tudományos élet szereplői. A folyóirat célcsoportját képezik olyan hazai és nemzetközi szakemberek, akik kritikusan és szakértő szemmel képesek vizsgálni a jelen és a múlt gazdasági és társadalmi folyamatait. A folyóirat nemzetköziségét erősítendő a kiadványt a hazai egyetemek, kutatóközpontok, országos és megyei könyvtárak mellett külföldi – elsősorban magyar nyelvű térségek, mint Erdély, Felvidék, Délvidék – könyvtárak részére is elérhetővé kívánjuk tenni.