DOI: 10.21637/GT.2012.3-4.01.

A középosztály szegénysége

Poor Middle Class


VÉRTESY László


A rendszerváltozás óta eltelt több mint 20 év, de a magyar középosztály nem erősödött. A szocializmusnak se volt célja egy erős burzsoázia, így több mint 70 év kiesett a polgárosodásból. A középosztály gerincét jelentő közszféra 2002 óta nem kapott fizetésemelést, s az életszínvonal a 70-es évek szintjén van. Így nem lesz keresletélénkülés, magas megtakarítás az idős évekre, és különösen nem nyugat-európai életszínvonal, jóllehet összehasonlítva a magyar termelékenység elmaradása messze kisebb a bérekénél.

KULCSSZAVAK: középosztály, szegénység, szociálpolitika, gazdaságpolitika, a kormány felelőssége

The Hungarian change of regime was more than 20 years ago but the middle class would be not stronger. The socialism had not the aim to have a reach citizenship, so Hungary had lost more than 70 years in the process. The main group of the middle class, the public administration has not got pay raise from 2002, the living standard is not better than in the ’70s years. So the demand will be not higher, there are not significant savigs among the population, the living standard is far from the Western European level, although the difference of the Hungarian productivity is not so far as in the wages.

KEYWORDS: middle class, poverty, social welfare, economic policy, responsibility of government


A tanulmány letöltése / Full text download