DOI: 10.21637/GT.2012.3-4.02.

A válság hatása az európai jólétre

The Effect of the Crisis to the European Welfare Systems


NEDELKA Erzsébet


Számos publikáció született a válság kapcsán az Európai Unió tagállamainak gazdasági visszaeséséről, melyek nemcsak az egyes országokat vizsgálták, de egyben összehasonlító elemzést is nyújtottak. Azonban kevés olyannal találkoztam, mely összehasonlító munka keretében ismertetné, milyen hatást váltott ki a krízis az egyes tagállamok jólétére. Éppen ezért tanulmányom célja, hogy bemutassam, milyen változások következtek be a válság miatt az Európai Unió tagállamainak a társadalmi jólétben, illetve magában a jóléti rendszerekben. Az átlátható összehasonlítás érdekében a vonatkozó szakirodalom segítségével az államokat csoportokba soroltam gazdasági és jóléti rendszereik jellemzője alapján. Az elemzés során az objektív mérőszámok mellett, szubjektív mutatót is figyelembe vettem. Eredményeimet Gordon-mátrixban összegeztem.

KULCSSZAVAK: válság, jólét, jóllét, Európai Unió

Many publications were written about the crisis which caused economic decrease in the member economies of European Union. Not only individual states were analyzed but these publications offered comparative analyses as well. However, I find only some which described the effect of the crisis on the welfare of the member states. Therefore the aim of my study is to introduce what kind of changes happened in the welfare system of the European economies because of the global crisis. The states were classified into groups based on economic indicators and social welfare system due to the transparent comparison. In the analysis I took into consideration subjective indicators beside of objective metrics, which were summed up in Gordon-matrix for illustration.

KEYWORDS: crisis, welfare, well-being, European Union


A tanulmány letöltése / Full text download