DOI: 10.21637/GT.2012.3-4.04.

Nemzetköziesedés és versenyképesség a felsőoktatásban

Internationalization and Competitiveness in Higher Education


ROHONCZI Edit


A felsőoktatás nemzetköziesítésének igénye csupán néhány évtizede jelent meg az európai országok oktatáspolitikáiban, de azóta egyre növekvő a jelentősége, az utóbbi években pedig fontos tényezőként tartják számon a felsőoktatás versenyképességének növelésében. Bemutatásra kerül, hogy milyen választ ad a globalizációs kihívásokra a világ vezető felsőoktatási nagyhatalma, illetve hogyan igyekszik Európa visszaszerezni vezető szerepét.
A dolgozat azt a kérdéskört vizsgálja, hogy a nemzetköziesedést ösztönző politikák és stratégiák (Bologna-i folyamat, Lisszaboni Stratégia), valamint az ezek mentén megvalósuló európai felsőoktatási programok milyen módon hatnak az európai, illetve nemzeti felsőoktatás versenyképességének alakulására. Elemzésre kerülnek a nemzetköziesedés indikátorai, illetve azok súlyozása a versenyképességet jelentős mértékben meghatározó nemzetközi és hazai egyetemi rangsorok összeállításakor. Globális jelenség, hogy a felsőoktatás napjainkban a növekvő költségek és csökkenő források szorításában, valamint az egyre szé lesedő programkínálat és a technológiai fejlődésnek köszönhető oktatási alternatívák rohamos térnyerésének kavalkádjában működik. A nemzetköziesítés és a versenyképesség növelésének stratégiái szoros egységben vannak, de egyúttal paradigmaváltást idéznek elő: változás tanúi vagyunk a felsőoktatási nagyhatalmak szerepét illető en, és hangsúlyeltolódás érzékelhető a nemzetközi együttműködések terén, ahol a kooperáció a verseny szolgálatába áll.

KULCSSZAVAK: nemzetköziesedés, versenyképesség, felsőoktatás, egyetemi rangsorok, lokális és globális stratégiák

The demand for internationalising higher education appeared at a European educational policy level only a few decades ago, but has had increasing significance ever since. Moreover, recently it has become an important factor in enhancing the competitiveness of higher education. This paper focuses on questions related to the impact of policies and strategies facilitating internationalisation (the Bologna Process, the Lisbon Strategy), and that of European programmes as outcomes of these policies on the competitiveness of the European and national higher education. Indicators of internationalisation are to be analysed in European and Hungarian context, along with their weightings in the compilation of the much debated international and national university rankings and league tables that in fact reflect competitiveness. It is a global phenomenon that higher education struggles in the midst of increasing costs and decreasing budgets, and it is challenged by a rapid growth in the supply of educational programmes and technological development resulting in numerous educational alternatives. Strategies of internationalisation and enhancement of comp etitiveness are strongly related, and bring about a paradigm shift: the role of the superpowers in higher education is undergoing changes, while the idea of international ooperation is becoming more dominated by international competition.

KEYWORDS: internationalisation, competitiveness, higher education, university rankings, local and global strategies


A tanulmány letöltése / Full text download