DOI: 10.21637/GT.2012.3-4.07.

A számviteli politika döntéstámogatásának modellezése ágazati mátrix fejlesztéssel


LUKÁCS János – TÓTH Márk – ZÉMAN Zoltán


A vezetők információáramlásának fontos eszköze – a stratégiai és gazdasági elemzések mellett – a számviteli dokumentáció. A vállalkozás méretének, tevékenységének és a vezetés bonyolultságának növekedésével egyre inkább előtérbe kerül az adatszolgáltatási, adatfeldolgozási és információs-rendszer kialakításának, kiépítésének a kérdése, amely a tájékozottság megszerzésének előfeltétele. Egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről képet adó pénzügyi kimutatásokban rengeteg fontos és kevésbé fontos adat található, amelyek közül nehezen eldönthető, hogy melyik a fontos és melyik a kevésbé fontos információ, közgazdasági tartalmuk bizonyos érdekhordozók számára egyáltalán nem világos, nehezen értelmezhető, így nem segítik a vállalkozással kapcsolatos helyes gazdasági döntéseik meghozatalát. Elméleti és empirikus kutatásaink során az éves beszámolóból megpróbáltuk kiemelni és összeállítani azt az adatsort, amely hozzájárul egy objektív, egyértelmű, megbízható és valós összkép kialakításához. Az ágazati sajátosságokat korrekciós értékelési elemek beiktatásával vettük figyelembe, melyek a főkönyvi adatok alapján szignifikáns dominanciát képeznek a mérleg főösszegre vonatkozóan. A „Valós és optimális opciók” (Real & Optimum Option) modell segít a számviteli dokumentációkban rejlő gyenge pontok felismerésében, és hozzájárul azok megoldásához, rámutat a menedzsment számviteli filozófiájának a kialakítására, annak döntésorientált fejlesztésére.


A tanulmány letöltése / Full text download