DOI: 10.21637/GT.2014.1.01.

Klímaváltozás és társadalmi változás

Climate change and social change


KULCSÁR László


A tanulmány összefoglalja a nemzetközi szakirodalomban található társadalmi-gazdasági megközelítés ek jellegét és felfogásait. A klímaváltozások hatása a társadalom egyes szegmenseire ma sem feltárt teljes egészében, s a nemzetközi szakirodalom is adós ezzel. A klímaváltozás társad almi hatása igen összetett. Egyes társadalmi csoportok sérülékenysége és egyes gazdasági szektorok sérülékenysége igen erőteljes, ami nem várt gazdasági és társadalmi folyam atokat indíthat be, illetőleg erősít fel.

KULCSSZAVAK: klímaváltozás, társadalmi sebezhetőség, gazdasági és társadalmi eljárások

The study summarizes the different concepts and approaches of international literature according to the socioeconomic impact of climate changes. The impact of climate change on certain segments of our society is not fully explored yet, and this is also the international literature on the debtor. The social impact of climate change is complex. The vulnerability of certain groups in society and the vulnerability of certain economic sectors is very powerful, which is not expected in the economic and social processes, and fix up.

KEYWORDS: social and economic impact of climate change, social vulnerability, economic and social processes


A tanulmány letöltése / Full text download