DOI: 10.21637/GT.2014.1.02.

A környezeti kockázatok kezelése

Managing environmental risks


SZÉKELY Csaba


A kockázatok felmérése a kockázatok azonosításának, elemzésének, és értékelésének fázisait foglalja magába. A környezeti kockázatok esetében olyan események bekövetkezési valószínűségeinek felméréséről van szó, amelyek a környezeti feltételek többnyire emberi tevékenység révén bekövetkező változásai révén lépnek fel. Az egyre bonyolultabb környezeti problémák kockázatelemzése a módszertan jelentős fejlesztését követeli meg. A módszerek többségénél ma már kvantitatív és kvalitatív információkat is fel lehet használni.
A környezeti kockázatok előrejelzésével fontos információkat lehet rendelkezésre bocsátani a fenntartható fejlődés döntéseihez, azonban az ilyen információk gyakran hiányoznak. A környezeti kockázatmenedzsment elsődleges célja a döntések információ igényének kielégítése. A kockázatok kezelése olyan opciók kiválasztását és alkalmazását jelenti, amelyek lehetővé teszik a bekövetkezési valószínűségek, a kockázati hatások tervezett változtatását, és az opciók megvalósítását. A javasolt stratégia általában a kockázatok megszüntetését, csökkentését, áttételét, vagy elviselését eredményezheti. A stratégia megvalósítását figyelemmel kell kísérni annak érdekében, hogy a kockázat elfogadható szinten maradhasson. Ha ez nem következne be, a kockázat felmérés és a kockázat menedzsment folyamatait szükség szerint ismételni kell.

KULCSSZAVAK: környezeti kockázatértékelés, kockázatelemzés

Risk assessment is the overall process of risk identification, risk analysis and risk evaluation. Environmental risk assessment is a process for estimating the likelihood or probability of an adverse outcome or event due to pressure or changes in environmental conditions resulting mostly from human activities. The use of risk assessment in analyzing increasingly complex issues has prompted a refinement of methodologies. Many of the methodologies are now incorporating both quantitative and qualitative information.
Forecasts of risk to the environment could provide basic information needed for sustainable resource development decisions. However, such information is often lacking. The primary objective of the environmental risk management is to provide managers information for decision making. Risk treatment involves selecting and choosing one or more relevant options for mitigating the probability of occurrence, the effect of risks, or both, and implementing these options. The proposed strategy will usually involve terminating, mitigating, transferring, or tolerating the risk. The implemented strategy should be monitored to ensure the risk is controlled to an acceptable level. If this is not the case, iterations of the risk assessment and management processes should proceed as necessary.

KEYWORDS: environmental risk assessment, risk analysis


A tanulmány letöltése / Full text download