DOI: 10.21637/GT.2014.1.05.

Klímaváltozás és egy hitelintézet: Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank környezeti fenntarthatóság érdekében végezett tevékenysége

Climate Change and a Credit Institution. Practices of the European Bank for Reconstruction and Development Pursuing Environmental Sustainability


HORVÁTH Gábor


A globális éghajlatváltozás korunk mindannyiunkat egyformán negatívan érintő jelensége. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank fenntartható fejlődés mandátuma révén sokat tehet a működési területén lévő országok környezeti felzárkóztatásában. Ebbéli tevékenységét azonban sok bírálat éri, teljesítménye nem egyértelmű. A tanulmányban az intézmény – elsősorban energetikai, közlekedési, önkormányzati-infrastruktúra, ill. klímaügyi – beszámolóit és projektadatait tekintem át, majd ütköztetem az EBRD legtapasztaltabb felügyelője, a CEE Bankwatch Network kritikáival. Az elemzésből kiderül, hogy bár a Bank valóban számos, a fenntartható fejlődést támogató projektet finanszíroz, az összkép e téren ambivalens. A szervezet ugyanis még mindig szerepet vállal környezetromboló projektekben, a megújuló energia fogalmát túl tágan értelmezi, és klímacéljai sem egyértelműek. E kritikákat nem mellőzve, lehetséges magyarázatként a megörökölt energiapiaci körülmények, az energiabiztonság kérdése, a Bank arculatához kötődő óriásprojektek jellege, valamint a társadalom lassú alkalmazkodóképessége merülhet fel. A tanulmány az első magyarul megjelent írás, amely a Bank ez irányú tevékenységét összefoglalóan értékeli.

KULCSSZAVAK: EBRD, klímapolitika, környezeti fenntarthatóság, energetika, Bankfigyelő

Nowadays, climate change is a global challenge affecting everyone equally negatively. The European Bank for Reconstruction and Development, with its mandate for sustainable development, can contribute a lot with fostering sound environment policy in its region of operations. Its activities are, however, heavily criticized, its achievements are mixed. In the paper, I examine energy, transport and climate strategies of the Bank, and compare them with reports of CEE Bankwatch Network. As per the findings, although the Bank finances many sustainability projects, it still has a role in environmentally harmful events, does not have a clear scope for renewable energies, and its climate goals are also ambiguous. For explanation, I name poor energy conditions, energy security issues, characteristics of its mega-projects and the tardy adaptability of the population.

KEYWORDS: EBRD, climate policy, environmental sustainability, energetics, Bank watch


A tanulmány letöltése / Full text download